Privacy & Copyright Disclaimer

Copyright

Alle foto's zijn en blijven eigendom van “Caviar de la Nuit" of hun auteur/fotograaf en kunnen onder geen enkel beding of onder geen enkele andere vorm door derden worden gepubliceerd of openbaar gemaakt door om het even welk medium zonder voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar.

Privacy

Enkel leden van de Caviar de la Nuit community krijgen na hun bezoek aan een van onze evenementen een geheime login code voor de media pagina en dit op het emailadres waarmee ze hun lidmaatschap hebben aangevraagd.

Caviar de la Nuit respecteert de privacy van diegene die de site gebruikt. De gegevens die u inbrengt zijn strikt vertrouwelijk, uw privacy is volledig gewaarborgd. De persoonlijke informatie die wij ontvangen zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden, noch aan derden worden overgemaakt.

Wij vragen onze leden ook de privacy van andere leden te respecteren en dus geen foto's van andere leden op te slaan of te delen of publiek te maken via eender welk medium.

Foto's verwijderen

Staat u op een foto zonder uw medeweten of toestemming, of hebt u een foto waarop u/jullie staan en welke u/jullie graag verwijderd zien van uit de fotoreeks, gelieve ons dan een mailtje te sturen via het symbooltje X (please remove) rechts onder de foto in kwestie. Leden kunnen enkel foto's van zichzelf laten verwijderen. Wij controleren bij iedere aanvraag de identiteit aan de hand van uw persoonlijke Caviar profiel.

Foto's aanvragen

Foto's kunnen niet standaard opgeslagen worden op de website.

Wil u toch graag een of meerdere foto's waarop u/jullie op staan in hoge kwaliteit ontvangen, stuur dan een mailtje via het symbooltje M (please mail) rechts onder de foto in kwestie. Leden kunnen enkel foto's van zichzelf opvragen. Wij controleren bij iedere aanvraag de identiteit aan de hand van uw persoonlijke Caviar profiel.